58 jaar, electricien
(vroeger: arbeidsongeschikt)
José heeft misschien ooit te kampen gehad met een zware ziekte, hij heeft nu vooral een fijne toekomst voor ogen. Want dankzij een sociale werkplaats heeft hij het gevoel weer mee te tellen. Omdat we hem zin gegeven hebben. Een gevoel van eigenwaarde. Denk eraan wanneer u straks een mooie lamp op de kop kunt tikken, door hem hersteld: een sociale werkplaats levert méér dan goed werk.

Mission Statement

Een Sociale Werkplaats stelt mensen tewerk die gedurende lange tijd geen job vonden in een regulier bedrijf. Ze worden intensief begeleid in hun specifieke taken die ontwikkeld zijn naar hun eigen vermogen en kwaliteiten. Op die manier vinden ze in de Sociale Werkplaats niet alleen een baan en een inkomen, maar ook terug zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Sociale Werkplaatsen geven mensen opnieuw zin. Een plaats in de maatschappij, maar ook goesting in het leven. Wil je van de diensten van een Sociale Werkplaats gebruikmaken, dan krijg je niet alleen degelijk en kwalitatief werk afgeleverd. Je krijgt ook de voldoening van een hartverwarmend sociaal engagement.